Advocaten

Door een druk op de naam van een advocaat kunt U een korte professionele CV en een samenvatting van zijn of haar voorkeurmateries vinden.

Internationaal

Hieronder worden de buitenlandse activiteiten van de associatie kort toegelicht.

President Building
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 3
2060 Antwerpen (België)

Tel.: +32 3 234 13 16
Fax: +32 3 234 13 17
Mail: