Incasso

Gunzburg Schots Advocaten beschikt over een gespecialiseerde incassopraktijk waarbij wordt ingespeeld op de specificiteit van elke sector evenals de concrete parameters van elk dossier (bedrag schuldvordering, solvabiliteit debiteur, edm.).

Snelheid van handelen is hierbij doorslaggevend.

Indien en waar nodig worden er bewarende beslagmaatregelen en een solvabiliteitsonderzoek uitgevoerd.

De cliënten worden stipt op de hoogte gehouden van de vooruitgang van de dossiers.

Voor het ereloon kunnen aangepaste tarieven overeengekomen worden in de context van een vaste samenwerking.

President Building
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 3
2060 Antwerpen (België)

Tel.: +32 3 234 13 16
Fax: +32 3 234 13 17
Mail: