Vennootschapsrecht - Faillissementsrecht

Consultancy, redactie van overeenkomsten en geschillenbehandeling inzake:

  • oprichting en overdracht van vennootschappen
  • vereffening en gerechtelijke akkoord
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • zekerheden, voorrechten en hypotheken
  • problematiek eigendomsvoorbehoud

Advocaten

Alain GUNZBURG Donatienne SCHOTS  
Alain GUNZBURG Donatienne SCHOTS  

   

 

   

President Building
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 3
2060 Antwerpen (België)

Tel.: +32 3 234 13 16
Fax: +32 3 234 13 17
Mail: