Profiel

Gunzburg, Cornette & Schots Advocaten is gespecialiseerd in de behandeling van juridische dossiers in de handelseconomische sfeer en aanverwante domeinen, en is actief zowel in België als in het buitenland.

De clientèle bestaat hoofdzakelijk uit KMO's en grote ondernemingen, waaronder een belangrijk aantal buitenlandse vennootschappen.

Op soepele en geïndividualiseerde wijze tracht de associatie aan de cliënten een zo groot mogelijk juridisch comfort te bieden.

Gunzburg, Cornette & Schots Advocaten streeft naar een lange termijn relatie met haar cliënten gesteund op een nauwe samenwerking, waarbij als externe partner op efficiënte en praktische wijze wordt ingespeeld op de concrete noden van de cliënten en dit tegen concurrentiële tarieven.

De vaste regel van de associatie is zich bereikbaar en beschikbaar opstellen voor al de vragen van cliënten, of deze betrekking hebben op lopende dossiers of niet.

Gunzburg, Cornette & Schots Advocaten telt drie vennoten en bestaat uit zeven advocaten, die allen meertalig zijn. De associatie behandelt de dossiers in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.

Daarnaast beschikt Gunzburg, Cornette & Schots Advocaten over een uitgebreid net van (organieke) correspondenten in binnen- en buitenland en heeft zij een samenwerkingsverband afgesloten met het kantoor van advocaat Dirk Loos en het kantoor van advocaat Hafida Talhaoui, dat in dezelfde kantoren gehuisvest is.

Gunzburg, Cornette & Schots Advocaten is georganiseerd in verschillende afdelingen die zich elk concentreren op hun eigen specifiek juridisch domein en er samen naar streven aan de cliënten een geïndividualiseerde multidisciplinaire strategie aan te bieden.

President Building
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 3
2060 Antwerpen (België)

Tel.: +32 3 234 13 16
Fax: +32 3 234 13 17
Mail: